Code Naming Style

รูปแบบของการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน...
ไม่รู้ว่ามีแบบอื่นอีกหรือปล่าวนะครับ แต่ขอยกมา 2 แบบหลัก ๆ ที่เคยเจอ

พยายามฝังหัวไว้นะครับ และทำให้ชิน เพราะเขาใช้แบบนี้กันโลก
สำคัญมากตอนเวลาทำงานเป็นทีม หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือโค้ดถูกนำไปเผยแพร่
โค้ดเราจะสามารถ Reusable หรือ ง่ายต่อการนำไปพัฒนาต่อ...

1. บ่อน้ำ (water_pool, snake_case, under_seperate)
หลักการคือ เขียนด้วยตัวอักษรระดับเดียวกันทั้งหมด เช่นตัวเล็กก็ตัวเล็กให้หมด
และขั้นละระหว่างคำด้วย _ (under scoll) เช่น

int person_age;
string my_name;

มักจะใช้ในวงการการเขียนโปรแกรมภาษา C , C++

2. หลังอูฐ (CamelCase)
หลักการคือ คำแรกเขียนด้วยตัวอักษรตัวเล็ก ระหว่างคำไม่ต้องเว้น แต่ให้ขึ้นด้วยอักษรตัวใหญ่แทน เช่น

int personAge;
string myName;

มักจะใช้ในวงการการเขียนโปรแกรมภาษา Java , Objective-C

อีกเรื่องที่ควรจะจำ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตาม ^^

Class Name ควรขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่
Object Name and Variable ควรขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก
Method and Function Name ควรขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก

ควรจะทำเป็นนิสัย เพื่อการเป็น Programmer และ Developer ที่ดี ^^

Popular posts from this blog

12 วิธี การบริการและดูแลลูกค้าในร้าน Starbucks

ประสบการณ์การถ่ายภาพดาราศาสตร์ (Astrophotography)

"อีสุกอีใส" ประสบการณ์เมื่อต้องมาเป็นตอนอายุ 22