[Android Dev] Color , BaseNumber in Java

1. Color 

ใน Java ผมจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

- ตอนวาด Interface ใน main.xml
  เรื่องของสีเราจะใช้รูปแบบของ HexCode แบ่งออกได้เป็น 4 แบบคือ..
    - #RGB
    - #RRGGBB
    - #ARGB
    - #AARRGGBB
โดย R = Red , G = Green , B = Blue , A = Alpha
โดยแต่ละหลักนั้นต้องการค่า 00 - FF (เลขฐาน 16 แทนค่า 0 - 255)

** กรณี #RGB , #ARGB จะใช้ต่อเมื่อเลขฐาน 16 ซ้ำกันเช่น 77,FF ก็จะเหลือแค่ 7,F

Code จากภาพก็จะได้ SeekBar ที่มีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงิน

แบบนี้


- ต่อมาในเรื่องของการ Coding ค่าสีที่เราใช้ เราจะใช้ Library Color ของ Java
  นั่นคือ ให้เราพิมพ์ Color. แล้วรอ Auto Complete ก็ได้ สีที่ขึ้นมาให้เราเลือกก็จะมีสีมาตรฐานให้


  แต่ถ้าเราอยากจะกำหนดเองก็มี นั่นคือ...
  Color.rgb(int r,int g,int b) ซึ่งเป็น Method ที่เราสามารถเรียกใช้ได้ โดยกำหนดค่าสีทั้ง 3 ค่าลงไป
  Arg ที่รับทั้งหมดเป็น Int มีค่าอยู่ระหว่าง 0-255


  ในที่นี้บาสก็ทำการ setBackgroundColor ของอะไรสักอย่างให้มีค่ามี R128,G128,B128 ซึ่งจะได้สีเทา

สำหรับของสีนั้น ลองทำโปรแกรมง่าย ๆ อย่างโปรแกรมนี้นะครับ

Photo Credit :: @bomkung

2. Base Number (เลขฐาน)

การเปลี่ยนเลขฐานในภาษา Java นั้น เราจะทำด้วยวิธีง่าย ๆ คือเราจะใช้ Library Integer เข้ามาช่วย
โดยให้เราพิมพ์ Integer.


ก็จะมีให้แปลงเป็นเลขฐานต่าง ๆ แต่ได้แค่ ฐาน 2 , 8 , 16 ถ้าอยากได้ฐานอื่นคงต้องใช้ Algorithm ในการแปลงสด ๆ เอานะ ^^ และยังมี Method อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ บาสเองก็ยังใช้ไม่หมดเหมือนกัน...

**ในกรณีที่แปลงเป็นเลขฐาน 16 นั้น... ตัวอักษร A-F จะเป็น "ตัวเล็ก" ทั้งหมด ถ้าอยากให้มันเป็นตัวใหญ่ให้เพิ่ม Method toUpperCase ต่อท้ายไป เช่น


ประมาณนี้แหละ 
ขอจบ Blog เพียงเท่านี้นะ ^^ ไว้เจอกัน Blog หน้า วันนี้ลาไปนอนก่อนล่ะคับ...~Popular posts from this blog

12 วิธี การบริการและดูแลลูกค้าในร้าน Starbucks

ประสบการณ์การถ่ายภาพดาราศาสตร์ (Astrophotography)

"อีสุกอีใส" ประสบการณ์เมื่อต้องมาเป็นตอนอายุ 22