ทุกคนบนโลกอยู่ห่างกันไม่เกิน 6 คน: Six Degrees of Separation

Six Degrees of Separation

ในสมัยยุคก่อนอินเตอร์เน็ตบูม ได้มีงานวิจัยว่า มนุษย์เราทุกคนในโลกจะอยู่ห่างกันโดยเฉลี่ยไม่เกิน 6 คน ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขโดยค่าเฉลี่ย หมายถึงเราจะสามารถติดต่อใครๆ ในโลกที่เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน ในระยะห่างโดยเฉลี่ยแค่ 6 คน หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันขัดกับสามัญสำนึก เราจะไปรู้จักกับนาย X ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเหนือหรือที่อื่นๆ บนโลกได้อย่างไรโดยมีระยะห่างแค่ 6 คน จริงไหม?งานพิสูจน์คำพูดนี้มองว่าคนเป็นสังคมที่เป็นเครือข่ายแบบ Random Network โดยคนแต่ละคนคือโหนดของกราฟ (วงกลมหลากสีในภาพด้านล่าง) และเส้นเชื่อมคือปฏิสัมพันธ์ของคนแต่ละคน โหนดใดมีเส้นเชื่อมไปยังอีกโหนดหนึ่งนั่นคือ สองคนนั้นรู้จักกัน ส่วนการพิสูจน์ว่าสองโหนดใดๆ มีระยะห่างจากกันโดยเฉลี่ยกี่โหนดนั้น สามารถทำได้โดยใช้ Watts and Strogatz model ซึ่งผมขอนุญาตเอาผลลัพธ์จากโมเดลมาลงไว้ในที่นี้ว่า

Degree of Seperate = log N / log K 
เมื่อ N คือจำนวนโหนด และ K คือจำนวนโดยเฉลี่ยของโหนดที่เชื่อมต่อกัน
ถ้าให้ประชากรของประเทศไทยอยู่ที่ 63,000,000 คน และแต่ละคนรู้จักเพื่อนโดยเฉลี่ยประมาณ 100 คน (จำนวนนี้ไม่นับรวมเพื่อนใน Internet นะครับ) ดังนั้น คนทุกคนในประเทศไทยจะอยู่ห่างกันโดยเฉลี่ย
Log N / Log K = 7.779/2 = 3.9 
หรือคือ 4 คนนั่นหละครับ แต่ในความเป็นจริง ตัวเลข 6 คน มาจาก N = จำนวนประชากรที่ไม่ใช่คนไร้สมถภาพ และจากงานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า K มีค่าประมาณ 30 ดังนั้น Degree of Seperate จึงอยู่ในช่วง 5.7-6.6 คนขึ้นอยู่กับการประมาณการค่าตัวแปรเดิมทีในสมัยก่อนจะมี Internet การพิสูจน์ทฤษฏีนี้แทบจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลย แต่ในปี 2007 นาย Kevin Bacon ได้เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อ sixdegrees.org เพื่อพิสูจน์ทฤษฏีนี้


แต่งานวิจัยที่โด่งดังที่สุดคืองานวิจัยที่ทำเป็น Facebook Application โดยนาย Karl Bunyan ได้เขียนโปรแกรมชื่อ Six Degree เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของเพื่อนของผู้ใช้ Facebook ที่อนุญาติให้โปรแกรมนี้ทำงาน ผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ที่เข้ามาใช้ Facebook ทุกคนนั้นมีระยะห่างโดยเฉลี่ยที่ 5.7 คน

ต่อมา Facebook ได้แพร่ผลสำรวจอย่างเป็นทางการการพบว่าจำนวนระยะห่างของผู้คนลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 5.28 คนในปี 2008 เหลือ 4.74 คน ในปี 2011 และยังพบว่า 6 คนนั้นเป็นการประมาณที่สูงเกินจริง เพราะ 99.6% ของผู้ใช้ Facebook อยู่ห่างกันไม่เกิน 5 คน และ 92% ของผู้ใช้อยู่ห่างไม่เกินสี่คน นั่นหมายความว่า  Social Network ได้ทำหน้าที่เชื่อมต่อผู้คนให้เข้าถึงกันมากขึ้น แต่หลายคนก็ยังมีข้อกังขา เนื่องจาก Facebook เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่า ผู้คนใน Social Network และยังพบอีกว่าระยะทางจากคนสองคนทีอยู่ในประเทศเดียวกันนั้นโดยมาก มักจะอยู่ห่างไม่เกิน 3 คน
ใน งานพิสูจน์ของ Milgram ได้พิสูจน์โดยการส่งของจำนวน 160 ชิ้นไปหาผู้คนแบบสุ่มทั่วอเมริกา แล้วขอให้เขาส่งของชิ้นนั้นผ่านเพื่อนไปยังคนที่ระบุ จาการทดลองของเขา พบว่าผู้คนในอเมริกา อยู่ห่างกัน 5.5 คน โดยเฉลี่ยข้อมูลจาก: ฉลาดคิดดอทคอม

Popular posts from this blog

12 วิธี การบริการและดูแลลูกค้าในร้าน Starbucks

ประสบการณ์การถ่ายภาพดาราศาสตร์ (Astrophotography)

"อีสุกอีใส" ประสบการณ์เมื่อต้องมาเป็นตอนอายุ 22