[iOS Dev] NSKeyedArchiver : Basic Encryption


เวลาเราต้องการเก็บข้อมูลสิ่งแรกที่นึกถึงน่าจะเป็น NSUserDefaults
แต่ก็มีเหตุผลด้านความปลอดภัย เพราะมันไม่มีการเข้ารหัส ถ้าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญ

วันนี้จะมาแนะนำการเก็บข้อมูลและเข้ารหัสพื้นฐานโดยใช้

  NSKeyedArchiver/NSKeyedUnarchiver

ผมสร้าง Student Object มาทดสอบการเข้ารหัสนะครับ
โดย Object นั้นๆ จะต้อง Override method ของ NSCoding Protocol ด้วย

จากนั้นเวลาจะเข้ารหัสก็เขียนตามนี้เลย โดยจะถูกเข้ารหัสโดย NSKeyedArchiver และเขียนไว้ที่ documents/Student.data

จากนั้นเมื่อต้องการนำ Object นี้ออกมาใช้ก็ทำการถอดรหัสด้วย NSKeyedUnacrhiverเท่าที่นี้ข้อมูลที่ควรจะปลอดภัย มันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับ
นี่คือตัวอย่างข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสโดย NSKeyedArchiver 
ยังมีวิธีที่ดีกว่านี้ เช่นการเก็บข้อมูลลง Keychain ไว้จะมาเขียนให้อ่านนะครับ :)

Popular posts from this blog

12 วิธี การบริการและดูแลลูกค้าในร้าน Starbucks

"อีสุกอีใส" ประสบการณ์เมื่อต้องมาเป็นตอนอายุ 22

ประสบการณ์การถ่ายภาพดาราศาสตร์ (Astrophotography)