[iOS Dev] Custom 3rd Party Library and using with Cocoapods

หลายๆ ครั้ง 3rd Party Library ที่เราโหลดมาก็ไม่ถูกใจไปซะทั้งหมด
อยากจะ Custom บ้างอะไรบ้าง 

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ Cocoapods ก็อาจจะก๊อปให้เป็น Local Library แล้วแก้เอาตรงๆ ก็ได้
แล้วถ้าใช้ Cocoapods ล่ะ ? จะทำยังไงดี ถึงจะถูกต้องที่สุด (อย่าคิดแก้ตรงๆ ใน Pods Project เชียว)

ผมจะเล่นกับอันนี้แล้วกัน แต่ผมอยากมุมของ SegmentedControl มันมนมากกว่านี้
ให้เหมือนกับ SegmentedControl ใน Foursquare 


ขั้นแรกก็ Fork มาซะ 


การ Fork คือการ "Copy" นั้นล่ะครับ 
จากนั้นก็มา Custom ให้พอใจ แล้ว Push กลับขึ้นไปที่ Github 

คราวนี้ใน Podfile ก็บอกให้ pod เลือกชี้มายัง Repository ที่เราต้องการ

จากนั้นก็สั่ง $ pod install ตามปกติ ถ้าเคยมี Dependency นี้อยู่ใน Project แล้ว ก็สั่ง $ pod update เท่านี้ได้แล้วครับ แล้ว Pods ก็จะชี้มายัง Repository ของเราแทน


เท่านี้เอง ไม่ยากเลย ได้ Contribute ด้วย ยิ่งถ้าคิดว่าคนน่าจะชอบสิ่งนี้ด้วย ก็ถือเป็นการแบ่งปัน หรือไม่ก็อาจจะแตก Branch ออกมาทำ แล้วส่ง Pull Request ไปที่ Original Repository ก็ได้นะ

Popular posts from this blog

12 วิธี การบริการและดูแลลูกค้าในร้าน Starbucks

ประสบการณ์การถ่ายภาพดาราศาสตร์ (Astrophotography)

"อีสุกอีใส" ประสบการณ์เมื่อต้องมาเป็นตอนอายุ 22