โคคา โคล่า ไลฟ์

โคคา โคล่า ไลฟ์ น้ำอัดลมเพื่อสุขภาพ

บริษัท โคคา โคล่า ของอาร์เจนติน่า เปิดตัวน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพ มีชื่อว่า “โคคา โคล่า ไลฟ์” (Coca Cola Life) ที่ลดแคลอรี่และน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ลง แต่รสชาติยังคงเหมือนเดิม โดยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนี้ไม่ใช้น้ำตาล แต่ใช้สารทดแทนความหวานที่สกัดมาจากพืชธรรมชาติอย่าง “หญ้าหวาน” แทน โดยโคคา โคล่า ไลฟ์ยังถือว่าเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมชนิดแรกที่สามารถนำสารทดแทนความหวานที่สกัดจากพืชธรรมชาติมาใช้ในผลิตภัณฑ์ได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้แล้วยังได้เปลี่ยนฉลากของผลิตภัณฑ์โคคา-โคล่า ไลฟ์ให้เป็นสีเขียว จากเดิมที่เป็นสีแดง เพื่อสื่อถึงว่าเครื่องดื่มนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติอีกด้วย อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ บริษัทโคคา-โคล่า เคยนำสารทดแทนความหวานซึ่งสกัดจากหญ้าหวานไปใช้ในเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ อีก 45 ชนิดแล้ว อย่างเช่น ในเครื่องดื่มวิตามินวอเตอร์ ซีโร่ และแฟนต้า ซีเล็ค หญ้าหวานเป็นพืชพื้นเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต้ ความพิเศษของหญ้าหวาน คือ ส่วนของใบให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง 10-15 เท่า แต่ความหวานนี้ไม่ก่อให้เกิดพลังงานแต่อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีสารสกัดที่เกิดจากหญ้าหวานชื่อว่า สตีวิโอไซด์ (stevioside) เป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่า 200-300 เท่าของน้ำตาล ด้วยความพิเศษของหญ้าหวานจึงเป็นพืชที่ได้รับความสนใจทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ ยาสมุนไพร และ เครื่องดื่ม อีกด้วย

วันนี้เรามีเว็บ แทงหวยออนไลน์ ดีๆมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักนั่นคือ เว็บรวย เว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งในไทยนั่นเอง เว็บดีที่จ่ายเต็มไม่มีเลขอั้น เปิดรับแทงตลอด 24ชั่วโมง

Apply online

Baccarat online in this period has a wide range of web options. Each service provider will have different selling points. But with the same point is to provide customer service And customer care

For online baccarat In this modern era, development has progressed considerably. Without you having to waste time traveling to the casino to play baccarat at all Just have a computer or mobile phone. You can play baccarat online anytime, anywhere. With internet access available at all Which, if in the olden days In the past, you’d like to play baccarat each time. You have to ride a car, board a boat, board a plane, go to various casinos to play. But now you don’t have to move out of the place, even one step. You can play baccarat now. Plus, do not risk the danger of traveling as well.

Today I will talk about applying online with www.fifa55god.com. This website is one website that provides services and customer attention. The customer is one of the family itself. No need to mention the trust that is given. Because this website guarantees that it’s easy to apply, excellent service, safe and reliable. Easy deposit, easy withdrawal The method of application is not complicated, because there will be a cute admin that will give advice and tell you 24 hours a day.

 1. Add Line @fifagod
 2. Follow all the methods that the administrator recommends. (If done according to the admin, will be very quick to apply)
 3. After receiving the User and Password, we will go to www.fifa55god.com and enter User and Password, can play

Is it easy to apply for online baccarat with www.fifa55god.com? You can ask to inquire about problems with the admin 24 hours a day, regardless of what problems you have. And for deposit withdrawals Can be done easily And has the highest security compared to many websites I’ve played For the page, I think it’s ok. Because when I want to play Do not have to look for tired Everything is included on the web page for you to be comfortable playing each time. For deposits, it takes less than 3-5 minutes to finish. The more you withdraw, the more you don’t have to skip. 5 minutes, the money is transferred to your account. All I said I did not come to propaganda for you to play the same website as me. But I want you to try to play and experience by yourself, and you will know that I have spoken a little too.

In this social media era, how can you access online casinos?

It is said that the modern technology in the era of both the Internet and the house in a long line. Dragging all over the country, then there is an internet that is called a flat board that is wireless, known as 3G 4G. It has both a matter of easier communication. Both the story of finding information Both about the service business And the trading business is easier Everyone in this corner of the world can easily communicate with each other. Which the internet itself makes to liberate or cross the barriers of words that tear the world away Then became the word that the world was narrow or that the world was round Anyone can talk to each other throughout this world.

For this reason, regarding the use of the internet, it can be accessed in all areas and every service system. And now there is another source of service that is really easy. For those who like to play risk People who like to play gambling games People who like to raise money Now it has a simple way. That can communicate Go through the channel Like a gateway to the online casino service easily There are so many channels now. And it is quite a matter of many people Every person who is playing social Now day Was able to find a gambling game Go to play gambling games Can continue to play the balance But have to tell each other this before, for those who have never played the internet at all Don’t like playing social media too. And then do not know about the word online casino or online casino like that What is it And what is it about gambling And can it be able to extend the balance? Therefore, I would like to give a little bit of understanding here before going to the content about the official social media. That can penetrate to the source of online providers Well, in the past, it was true that our own home had a lot of these gambling. Easy to find But now it has to be played or not, because it has already been closed. Due to various government officials He didn’t allow a casino to play in our home. In any big city like this, there is no place. In the past, like those around Chiang Mai, Phuket, Pattaya or the city of tourist attractions It will have these casinos to play. But now, going to play each time, it’s all around the country like Poiped, some like Myanmar. Like Mae Sot What kind of thing? Now it’s far. Then people went to play hard Now it becomes more difficult. So there are more people who play online gambling games. Playing online gambling games is like saying that it is a source for providing services via the internet. It’s easy to say that it’s an online casino. And then now linking to the content that will be said today
The person he wants to play Then there is a doubt that if wanting to play, have to find the information anywhere. Where to go to contact each other How to go to apply or play? The first step to find information easily What must I do? This is the answer: Social networks or social media such as Facebook, what are these lines that play? Well, this is where you can see. Which, in a single way, I will extend the relationship with each other how these social media will reach
Let’s look at facebook first. Which the social channel here is the easiest way to enter the service provider There are both online casinos that open Facebook to support various questions. That people would like to ask There is a group of gamblers who come to open the group. Open a group to talk on Facebook. Then come to exchange ideas or come to share new knowledge or techniques Related to gambling How to play to win more easily What are these things? Which anyone who likes to play gambling games already Anyone who likes to risk it But looking for a way to try Go to search for groups or search for various page fans. That the gambling game provider has opened to support the new gambler to talk to each other because it is easiest Because most people are now playing Facebook too. And play every day too
And then the second channel is Line. Now, the gamblers who play online gambling games or online casino providers themselves do not use the same contact channels as phones. But he is coming to play in line Too many open line groups Who are interested in talking to try to find these groups Because I believe that it is an easy way to save money, waste phone calls, call a call center like this

Credit By ทีเด็ดบอลชุด

 

Play baccarat for money.

 

Play baccarat for money.

Today’s society has many things to choose from. Only you have money. You can be more conscious. Can still point With high wages and a wide range of jobs to choose from Causing people in other provinces to come to work in the city Until becoming a crowded community Baccarat Online Is known among all gamblers Some people who go home on a long weekend can take a mobile phone to play all the time. Only at that place, there is an internet signal to cover Online gambling can be considered very popular at this time.

 

Find out how to play baccarat for money every day. How to do? To play baccarat for money, it must have a scoreboard. Must see that score calculation is what the next eye must bet on Baccarat online is easier to play than playing at another casino. And the opportunity to earn money is easier than gambling We come to do better. With the story that many people are frustrated that Playing online baccarat is illegal. I would say that if you want to risk your luck, then luck. What would come to a halt? Of course not. Gambling in this period has developed very far. That can be played on a mobile phone or computer at home No matter where you are, you can play. Just have internet Popular games like Baccarat are the same. Can be played online And the question Playing online cards illegally, I replied that it is illegal. It is similar to the underground lottery. Do you think that buying an underground lottery is illegal? This is the answer to this question.
I understand that playing baccarat to get money from the website is wrong. But when we compare it to the underground lottery, it’s not different. Although it is wrong It would be a serious offense.
You already know that gambling with a mobile phone or computer can play. But it is not that you are going to play blatantly Or play in public Maybe you have to know and avoid it.
Less statements about playing baccarat for real money. You can read. From the online casino Have you ever played with baccarat for a hundred thousand baht, using only a few baht investment. Used to have a situation like this Do not know whether to say good luck or good luck, hands up, do not know, but used to have people who can make real money Because playing Baccarat online, this is the way to play baccarat to get money online. Considered a new thing in the gambling industry that And can tell that it can be trusted Each website has excellent service. No cheating, of course. There is one website that I recommend. www.fifa55god.com Is one web site with excellent service And with 24-hour service and deposit withdrawal issues, can be easily implemented as well

 

Aspen Nightlife – Harris Concert Hal

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE ทีเด็ดบอลชุด

There is always something going on in Aspen,

Colorado and the Aspen nightlife is very active.

You can find a wide variety of things to do – but

if you want a little culture, you should definitely

find out what events are planned at the Harris

Concert Hall.

 

At the Harris Concert Hall, you will find

everything from Piano Recitals to Rock-n-Roll

Concerts. Events are planned well in advance,

so you should be able to find out what concerts

and events are scheduled to coincide with your

Aspen vacation.

 

The Harris Concert Hall is located in the West

end of Aspen, in a quaint residential

neighborhood. Due to parking and traffic

problems, you should strongly consider

walking to the concert hall. It is a short ten

minute walk from the downtown area. Other

transportation options include biking or taking

the bus. When there are events at the concert,

it is very difficult to find parking.

 

The Aspen Music Festival and School were

founded in 1949 by Walter and Elizabeth

Paepcke from Chicago. Many music

professionals train here and all of the school

and festival performances take place in the

Harris Concert Hall, which seats over 2000

people.

 

You should definitely try to visit Aspen during

the Music Festival. This takes place over a nine

week period in the summer, and there are

usually more than 200 planned events. People

from all over the world come to the Aspen

Music Festival, so be sure that you make your

plans and reservations early!

 

Another exciting event that takes place at the

Harris Concert Hall is the Aspen Film Festival.

This festival takes place three times each year.

The Aspen Shortsfest is held in the Spring. The

Aspen Filmfest is held during the Fall, and the

Aspen Academy Screenings are held during the

Winter. Again, people come from all over the

world for these events, so make your plans

early.

 

The Harris Concert Hall is full of history, even

though the newest section of it wasn’t built

until recently. This is a major part of Aspen’s

history and culture, and you should try to attend

at least one event at the Harris Concert Hall

while you are in Aspen. Most events take place

in the evening; however there are also events

that take place during the day. You can check

with your lodge or hotel to find out what events

are planned at the Concert Hall each day. Also

inquire about the need to purchase advance

tickets for specific events.

The Wind Inspires it All: The Driving Force Behind Chicago Fashion Schools

 

HELLO GUY IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME ON MY WEBSITE FOR PLAY AND SEE ANOTHER GOOD CONTENT TO ทีเด็ดบอลชุด

 

Chicago, the “windy city” is known for its multicultural population as well as its dramatic architecture and love for the arts.

 

In detail, Chicago has:

 

 1. at least 3 million people
 2. harbors, parks, beaches, clubs, and ethnic restaurants
 3. 29 miles of lakefront, museums, neighborhood festivals, and cultural attractions

 

People visit the city as often as winds do. Also, tourists favor the mid-western hospitality of the people. They also share stories of their enjoyment in going to exhibits in museums like Degas, Monet, and the whimsical “Cows on Parade” of Summer 1999.

 

The businesses blended with the multicultural aspects of the city are said to be the driving “winds” that spur creativity among people who visit or study in Chicago. As always, it is inevitable to have fashion schools within a city that celebrate and support the arts and dynamism of culture.

 

The following are some featured fashion design schools in Illinois:

 

 1. The International Academy of Design and Technology is located in Chicago.  

 

The institute offers the following degree programs:

 

 • Bachelor of Fine Arts, Major in Fashion Design and Marketing
 • Associate of Applied Science in Fashion Design and Marketing

 

The curriculum of Fashion and Design assimilates the study of new trends and innovations in the thriving international industry of fashion with the mastery of traditional skills, thus providing a holistic background to both fashion amateurs and masters alike when it comes to designing.

 

 • Bachelor of Arts, Major in Merchandising Management
 • Associate of Applied Science in Merchandising Management

 

The program of Merchandising Management provides students and professionals as well as with the opportunity to contend within the job market by integrating theoretical concepts with practical implementations. However, students can rest assured that after graduation their skills on developing suitable visual displays, and utilizing appropriate business practices and scales are honed to help them achieve profitability in the long run.  

 

 1. The Illinois Institute of Art is primarily situated in Schaumburg. The degree programs they offer vary by location.

 

The Illinois Institute of Art is, basically, an association of schools in different locations. Collectively, the Art Institute is considered as a leader in the area of applied science education.

 

Their courses such as Fashion Marketing and Fashion Design are restructured on a regular basis to reveal ideas garnered from industry advisors, leaders, and employers for relevance and practical applications in the marketplace.

 

The Art Institute also possesses seasoned faculty members who are also affiliated to the local community of functions. Thus, this provides students with plenty of occasions for consultation with industry professionals and practicing designers. As students’ knowledge and skills improve through the programs, they are required to plan an initial design and execute it into a finished product to cap their stay in the institution.

 

 1. International Academy of Design and Technology

 

The school has campuses in Chicago, Los Angeles, and Orlando. They provide program areas and a variety of degree levels designed to fit your unique career track. In detail, they offer:

 

 • Diploma in Fashion Design
 • Diploma in Merchandising and Fashion Marketing

 

These are only three among the plenty list of schools in this city. The decision now lies in your hand. Within the “windy city” are competitions and strict trainings from various places in the job arena. Where do you think the “will of the wind inside you” will bring you and your high hopes of hitting it big in the fashion industry?   

Hybrid Electric Car: A Promising Technology for a Promising Future for the Environment

 

Thank for read my content pls come to my website แทงบอล  for support

A hybrid-electric vehicle, or HEV, combines an electrical energy storage system with an occupied means of generating electrical energy, usually through the consumption of some type of fuel. Each type of HEV has its own operating quality and chosen design practices, as well as advantages and disadvantages.

 

The development of interior ignition engine vehicles, especially in automobiles, is one of the supreme achievements of modern technology as a new rising energy saving and environment -friendly vehicle, that’s why the hybrid-electric vehicles were created to give convenience to every human.  

 

In the process of creating the hybrid electric car, the most important is the energy saving and the environmental protection. Wherein nowadays this are the common problems faced by the society.

 

Having the hybrid-electric car evolved from the electric car. However, the main disadvantage of the electric car is that it is mainly dependent on the batteries. Therefore, has limited range.

 

First of all, the hybrid electric car was supposed to be an electric vehicle with batteries for power storage and is also equipped with an on-board heat engine-powered generator. This means that this type of hybrid has an extended range.

 

The heat engine power and the battery power are specifically intended as an important scheme that constantly modulates the excess between the heat engine and the battery power systems. This will also depend on the driving schedule.

 

Since the beginning of the use of automobiles, electric cars have been already recognized and conceptualized. Even though the electric power train is better in various aspects, as an energy source, the battery was unequal to the superior-energy content, easiness in terms of the handling, and inexpensive and profuse supplies of motor fuel.

 

Now, it has almost been a century since the electric car has been popularly discussed, but recent developments in the HEV technology and the growing concerns for the environment has revived the drive for an HEV and this has become a realization today.

 

We can consider the personal means of transportation as a very important bond in the economic chain of today’s modern societies and that a private vehicle appears to be the popular choice.

 

Electric vehicles are more energy efficient than the contemporary vehicles wherein the electric vehicles operates at approximately 46 percent of effectiveness, while a contemporary vehicle operates at about 18 percent only.

 

There are studies that generally concludes that electric cars with batteries are approximately 10 to 30 percent more efficient with energy than the usual gasoline cars, depending on the exact assumptions of the vehicles energy usage and energy chain efficiency.

 

Certainly, the comparisons of the electric vehicles and the conventional vehicles are comparisons between an extremely developed power system that is nearly in the end of its research and development, and the innovative power system in the beginning stages of the development wherein important development can be expected as the new technology evolves.

 

Furthermore, the advantages of electric powered modes of transportation extends beyond the true outlook of economizing energy. Electric generation plants can use substitute fuels that are not adaptable to portable power systems.

 

Electric vehicles are the definitive alternative fuel vehicles because their power is taken from the source fuels utilized to produce electricity. Aside from that, the flexibility of the fuel alone can offer important useful and economic advantages especially in relation to a variety of energy resources.

 

The electric car is truly a promising technology that could transform one’s means of transportation into a far more environmentally type of commodity. Through this innovation emission controls become more important, effective and economically beneficial.        

Elemis Silhouette body contouring detox capsule-reshapes and rejuvenates the body

 

Thank for read pls come to my website for support my content.

Certain habits attract toxins into our bodies swiftly, plus the fact that as part of our daily living, toxins enter the body in myriad ways. Without you noticing it, your body becomes polluted and the internal systems are swayed from their proper functions. All you can see and feel are the toxic symptoms.

 

You’d know that toxins have accumulated into your body when you become sluggish and weak, even if you haven’t done much physical work, and when you experience indigestion, frequent headaches, persistent coughing and slow metabolism. Although these could also be the symptoms of more severe diseases, they can often be charged to the toxics that enter the body. The symptoms can lead to other problems that you get a chain of problems out of it.

 

Take the case of slow metabolism and indigestion. They result to foods that are not well digested so as to make the fats stagnant. This is why a person builds up some extra weight, or at worst suffers obesity. And since you also experience sluggishness, you tend to eat more even if there’s so much in your stomach already. The thought that you just need to take in more foods to supply you with enough energy is misleading. Take note that it’s the toxins that weakens your body and not the insufficient intake.

 

If you can detoxify your body, you can at the same time develop a good body and sweat out the unnecessary bulges away. This is the mission of Elemis Silhouette body contouring detox capsule – to help the body heal itself in the quickest and safest means. The Elemis Silhouette capsules help promote good digestion and enhance the metabolism to flush those toxins out. In addition, it also helps in maintaining and rejuvenating the body that will give you the confidence to meet the challenges of daily life.

 

Elemis Silhouette body contouring detox capsules contain Klamath Lake algae, Centella Asiatica and Laminaria algae, which are all known to supplement the body with protein. Intensive studies prove that these algae are effective in purifying the blood and in enhancing digestion especially of fats. The Elemis Silhouette body contouring detox capsules are infused in cellulite programs, and uses advance science which is proven safe and efficient. The formula underwent series of examinations that’s why Elemis Silhouette is highly recommended by nutritionists.

 

The advantage of Elemis Silhouette body contouring detox capsule is that you don’t have to go fasting or starve to achieve the desired weight. You can eat a modulated meal and take two capsules at breakfast. Then you can trim down the dosage to only one capsule after you have achieved the effect. When taking this product, it is advisable to drink a lot of water to facilitate the detoxification process.

 

Just like when taking any other food supplements, some precautionary measures should be followed. Consult your doctor before taking the medications prior, specially to pregnant women, lactating moms, to those suffering from diabetes, high blood pressure or heart failures and thyroid disease. If frequent nausea is experienced, reduce the dosage.

 

Elemis Silhouette body contouring detox capsule can be taken by people of all skin type, but is restricted to those under the age of 18.

 

With Elemis Silhouette body contouring detox capsules, you can do detoxification, rejuvenating and reshaping all at the same time!

Aspen Nightlife – The Ultimate Taxi

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

This isn’t your ordinary taxi ride! The Ultimate Taxi

is actually entertainment that is not to be missed.

This is a thirty to forty minute musical ride around

Aspen – but it’s not like any other ride you will take

in your lifetime.

 

The taxi you will be riding in is a 1978 Checker cab.

It has been greatly modified and boasts four red

lasers, a laser projector, black light effects, light

washers, light orbs, mini-strobes, color changing fiber

optics, a sound system, stage lights, a mirror ball, a

fog machine, a keyboard, digital drums, a digital

camera, a DV cam, a notebook computer, a printer,

and much, much more.

 

Your driver will be Jon Barnes, and he has been

driving tourists around Aspen since 1984. He throws

in a pair of 3-D glasses, so you can view Aspen as

you never have before. Featured online, in radio

interviews, magazines, and newspapers, the Ultimate

Taxi has become very popular. Many famous people

have taken this cab ride as well, including Clint

Eastwood and Jerry Seinfeld.

 

Get ready for a wild ride! Jon plays the keyboard

and the horn while driving! With your 3-D glasses

and the other toys that are included in the ride,

combined with the psychedelic lighting effects, this

is one ride that you will never forget! In fact, Jon

makes sure of it, because there will be pictures to

help you remember the event.

 

Make sure you buy some souvenirs before you leave.

The Ultimate Taxi gift store is located right outside

the doors, in the trunk. You will also have a web page

memory of your ride in the Ultimate Taxi hosted on

Jon’s server for all time. Take your toys and 3-D

glasses home with you as well.

 

The Ultimate Taxi is not a ‘normal’ taxi ride. You

don’t call Jon Barnes to take you where you want to

 1. The Ultimate Taxi is more of a musical show

and adventure. It has been called the world’s

smallest recording studio.

 

Make sure that you get your Ultimate Taxi ride while

you are in Aspen, and join the ranks of Ivana, Kevin

Costner, George Hamilton, Jerry Jeff Walker, Dudley

Moore, the Beatles, Clint Eastwood, Jerry Seinfeld,

and even Regis Philbin! Due to the popularity of the

Ultimate Taxi, it is probably best to call in advance

for a reservation. The Ultimate Taxi is in operation

from 7pm to 10pm most nights.

Aspen Nightlife – The Sneaker Ball

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

You may have been to many balls in your

lifetime, such as Christmas Balls, Spring Balls,

and even Debutante Balls – but if you haven’t

been to the Sneaker Ball in Aspen, Colorado,

you are missing out on all the fun! Known as

‘Aspen’s Greatest Party,’ the Sneaker Ball is

held annually at the St. Regis Hotel on East

Dean Street every March.

 

Back in 1986, the very first Sneaker Ball was

held by Al Gross and David Nauss of Paine

Weber, Inc – in Boston. The party was a

celebration of Reebok shares trading on the

stock market for the very first time. This black

tie event was much like other balls – but

everyone was wearing Reeboks, and the first

Sneaker Ball was born.

 

The following year, Al Gross decided that this

was the kind of party that people really liked –

but instead of being limited to white Reeboks,

the idea would be for the guests to wear formal

gowns and tuxedos, with decorated tennis

shoes. The party was moved to Aspen, where

people know how to party – and thousands of

people from all over the world fly into Aspen to

attend.

 

One of the nicest things guests like about the

Sneaker Ball is that it is for a good cause. All

of the proceeds go to Grass Roots, which is a

program designed to help inner-city kids. These

kids are brought to Aspen to experience what

life outside the city is. Many of these kids don’t

even realize that places like Aspen really exist.

Tickets cost $125 per person, which isn’t too

bad considering that the money is for a good

cause.

 

People from diverse backgrounds attend the

Sneaker Ball each year. Famous people are

there, infamous people, and people who are

neither famous nor infamous attend – and

every one has a fantastic time. The party gets

started at about 9:30pm and ends around

1:30am – followed by many ‘after parties’ in

various locations throughout Aspen.

 

If you’ve ever wanted to attend one of those

glitzy ‘Hollywood type’ parties, here is your

chance! You will rub elbows with the famous,

show off your custom designed sneakers

along with your formal wear, and dance the

night away – and all for a very good cause.  

 

This is an event that sells out fast. Contact the

Chamber of Commerce in Aspen to find out

when the Sneaker Ball is scheduled, and

purchase your tickets right away. Also check

with the various hotels and lodges to inquire

about package deals and get your

reservations set before everything is sold out!